#ummazing by syira

#ummazing by syira

Tuesday, July 5, 2011

JATUH CINTA ADALAH WAJAR


Jatuh cinta merupakan hal yang wajar kerana manusia dibekali dengan fitrah ketertarikan terhadap lawan jenis. Jika tidak, bagaimana mungkin kita hadir di dunia ini tanpa rasa ketertarikan ayah kita kepada calon isterinya dahulu dan ketertarikan ibu kita pada calon suaminya dahulu. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Dalam sebuah komuniti kita akan menjadi tertarik kepada seseorang atau kita boleh juga merasa benci kepada seseorang. Kita boleh benci dan boleh saja suka melihat sesorang. Jatuh cinta tentu sahaja bererti dengan segala sifat yang melekat pada dirinya


Setiap manusia pasti mempunyai pengalaman suka kepada lawan jenis, diungkapkan ataupun tidak diungkapkan, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan anehnya, boleh jadi orang tersebut tetap menyimpan rasa suka tersebut seumur hidup mereka, tidak terhapus, tidak terlupa walaupun mereka telah berkahwin dengan orang lain yang bukan orang yang disukainya. HURMMMMMM.... Ada banyak sekali orang di dunia ini yang tidak berkahwin dan bersatu dengan orang yang benar-benar mereka cinta... T_T


Jatuh cinta tentu sahaja tidak bererti mencintai lawan jenis saja. Kita juga mengenal ada cinta daripada suami kepada isteri, anak kepada ibu bapa, ibu bapa kepada anak, guru kepada murid-murid, murid kepada guru, seseorang kepada bangsanya, ibu kepada anaknya dan lain-lain. Cinta ternyata tidak sempit bahkan sebenarnya cinta memberikan rasa cerah dan warna-warni hidup yang indah kepada kita. Dia tidak mengekang dengan sempitnya definisi, tetapi dia membuatkan manusia menjadi bahagia jika segenap makhluk di sekelilingnya sudah bertaburkan cinta kepada sesamanya.................................... LOTS OF LOVE FOR YOU.... T_T

No comments:

Tuesday, July 5, 2011

JATUH CINTA ADALAH WAJAR


Jatuh cinta merupakan hal yang wajar kerana manusia dibekali dengan fitrah ketertarikan terhadap lawan jenis. Jika tidak, bagaimana mungkin kita hadir di dunia ini tanpa rasa ketertarikan ayah kita kepada calon isterinya dahulu dan ketertarikan ibu kita pada calon suaminya dahulu. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Dalam sebuah komuniti kita akan menjadi tertarik kepada seseorang atau kita boleh juga merasa benci kepada seseorang. Kita boleh benci dan boleh saja suka melihat sesorang. Jatuh cinta tentu sahaja bererti dengan segala sifat yang melekat pada dirinya


Setiap manusia pasti mempunyai pengalaman suka kepada lawan jenis, diungkapkan ataupun tidak diungkapkan, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan anehnya, boleh jadi orang tersebut tetap menyimpan rasa suka tersebut seumur hidup mereka, tidak terhapus, tidak terlupa walaupun mereka telah berkahwin dengan orang lain yang bukan orang yang disukainya. HURMMMMMM.... Ada banyak sekali orang di dunia ini yang tidak berkahwin dan bersatu dengan orang yang benar-benar mereka cinta... T_T


Jatuh cinta tentu sahaja tidak bererti mencintai lawan jenis saja. Kita juga mengenal ada cinta daripada suami kepada isteri, anak kepada ibu bapa, ibu bapa kepada anak, guru kepada murid-murid, murid kepada guru, seseorang kepada bangsanya, ibu kepada anaknya dan lain-lain. Cinta ternyata tidak sempit bahkan sebenarnya cinta memberikan rasa cerah dan warna-warni hidup yang indah kepada kita. Dia tidak mengekang dengan sempitnya definisi, tetapi dia membuatkan manusia menjadi bahagia jika segenap makhluk di sekelilingnya sudah bertaburkan cinta kepada sesamanya.................................... LOTS OF LOVE FOR YOU.... T_T

No comments: